Prethodna tema Исус као цар Sledeca tema

Списак тема

1 Мој. 49:10 4 Мој. 24:17 1 Сам. 2:10 Псал. 2:6 Псал. 18:43 Псал. 24:8
Псал. 45:3-7 Псал. 72:5 Псал. 72:8 Псал. 72:11 Псал. 89:3-4 Псал. 89:19-21
Псал. 89:23 Псал. 89:27 Псал. 89:29 Псал. 89:36-37 Псал. 110:1-2 Псал. 132:11
Псал. 132:17 Иса. 6:1 Иса. 9:6-7 Иса. 11:10 Иса. 32:1 Иса. 33:17
Иса. 40:10 Иса. 52:7 Иса. 52:13 Јер. 23:5-6 Јер. 30:9 Јер. 33:17
Језек. 37:24-25 Дан. 2:35 Дан. 2:44 Дан. 7:13-14 Дан. 8:23 Дан. 8:25
Дан. 9:25 Ос. 3:5 Мих. 5:2 Мих. 5:4 Зах. 6:13 Зах. 9:9-10
Мат. 2:2 Мат. 2:6 Мат. 3:12 Мат. 12:6 Мат. 13:41 Мат. 19:28
Мат. 21:5 Мат. 25:31-34 Мат. 26:64 Мат. 27:11 Мат. 28:18 Лука 1:32-33
Лука 2:11 Лука 10:22 Лука 19:27 Лука 22:29-30 Лука 23:42 Јован 1:49
Јован 3:31 Јован 12:13 Јован 12:15 Јован 13:3 Јован 18:36-37 Јован 19:19
Дела 2:30 Дела 3:15 Дела 5:31 Дела 10:36 Рим. 9:5 Рим. 14:9
1 Кор. 15:23-28 Ефес. 1:20-22 Филиб. 2:9-11 1 Тим. 6:15-16 2 Тим. 4:8 Јевр. 2:7-8
Јевр. 10:12-13 1 Пет. 3:22 Откр. 1:5-7 Откр. 1:18 Откр. 3:7 Откр. 3:14
Откр. 3:21 Откр. 5:5 Откр. 5:12 Откр. 6:2 Откр. 6:15-17 Откр. 11:15
Откр. 12:10 Откр. 14:14 Откр. 17:14 Откр. 19:11-12 Откр. 19:15-16 Откр. 20:4
Откр. 20:6